دانلود انواع پروژه ها و تحقیق و ...

پرسشنامه تجارب مثبت و منفی (SPANE)

جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۳۷ ب.ظ
 • نویسنده :
 • بازدید : [۵] مشاهده
پرسشنامه تجارب مثبت و منفی (SPANE)

پرسشنامه-تجارب-مثبت-و-منفی-(spane)دانلود پرسشنامه تجارب مثبت و منفی (SPANE)، در قالب فایل word، شامل 12 گویه و 2 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده. این مقیاس شامل 12 آیتم است که 6 آیتم آن برای ارزیابی تجارب مثبت و 6 آیتم دیگر جهت ارزیابی تجارب منفی تهیه شده است ...1


دانلود فایل

ادامه مطلب
 • نویسنده :
 • بازدید : [۲] مشاهده
پرسشنامه آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)

پرسشنامه-آمادگی-به-اعتیاد-اهواز-(زرگر-و-همکاران)دانلود پرسشنامه آمادگی به اعتیاد اهواز تالیف زرگر و همکاران، در قالب فایل word، شامل 41 گویه و 2 مولفه، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده. مقیاس آمادگی به اعتیاد توسط وید و بوچر (1992) ساخته شد و تلاش هایی در جهت تعیین روایی آن در کشور ایران صورت گرفته است ...


دانلود فایل

ادامه مطلب

پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی

جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۳۶ ب.ظ
 • نویسنده :
 • بازدید : [۱] مشاهده
پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی

پرسشنامه-همدم-طلبی--دوری-گزینیدانلود پرسشنامه همدم طلبی - دوری گزینی، در قالب فایل word، شامل 80 گویه همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این پرسشنامه 80 سوالی برای اندازه گیری سازه همدم طلبی و دوری گزینی در روابط بین اشخاص است. طرز پاسخ دادن به این مقیاس، علامت زدن بله ...


دانلود فایل

ادامه مطلب
 • نویسنده :
 • بازدید : [۲] مشاهده
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) گارنفسکی و همکاران

پرسشنامه-نظم-جویی-شناختی-هیجان-(cerq-p)-گارنفسکی-و-همکاراندانلود رایگان پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) تالیف گارنفسکی و همکاران (2001)، در قالب فایل word، شامل 36 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این پرسشنامه دارای 36 سوال بوده و هدف آن سنجش خرده مقیاس های نظم جویی شناختی ...


دانلود فایل

ادامه مطلب

پرسشنامه منبع استرس شغل

جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۳۵ ب.ظ
 • نویسنده :
 • بازدید : [۲] مشاهده
پرسشنامه منبع استرس شغل

پرسشنامه-منبع-استرس-شغلدانلود پرسشنامه منبع استرس شغل، در قالب فایل word، شامل 32 گویه و 2 مولفه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. 30 سوال اول با فشار کاری و 2 سوال آخر با کمبود مشغولیت کاری ارتباط دارد. هر پاسخ مثبت نشانه وجود یک استرس است ...


دانلود فایل

ادامه مطلب

پرسشنامه مقیاس عشق

جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۳۵ ب.ظ
 • نویسنده :
 • بازدید : [۱] مشاهده
پرسشنامه مقیاس عشق

پرسشنامه-مقیاس-عشقدانلود پرسشنامه مقیاس عشق، در قالب فایل word، شامل 14 گویه، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. مقیاس عشق زیر در دانشگاه نورس ایسترن بوسترن تهیه شده است. این مقیاس در ایران هنجاریابی نشده است. با این حال برای مقایسه خود با دانشجویان آن دانشگاه ...


دانلود فایل

ادامه مطلب

پرسشنامه استاندارد خودپنداره (کارل راجرز)

جمعه, ۲۸ شهریور ۱۳۹۹، ۰۱:۳۴ ب.ظ
 • نویسنده :
 • بازدید : [۴] مشاهده
پرسشنامه استاندارد خودپنداره (کارل راجرز)

پرسشنامه-استاندارد-خودپنداره-(کارل-راجرز)دانلود پرسشنامه استاندارد خودپنداره (خویشتن پنداری) تالیف کارل راجرز، در قالب فایل word، همراه با راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منابع مورد استفاده شده. این پرسشنامه در سال 1938تا 1957 توسط کارل راجرز به منظور سنجش میزان خویشتن پنداری افراد تهیه شده که شامل دو فرم ...


دانلود فایل

ادامه مطلب